ยินดีต้อนรับสู่ รักษ์บ้านโฮมเซอร์วิส
Welcome to Rak Baan Home Service

ประวัติความเป็นมาของห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์บ้าน (2564)      ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์บ้าน (2564) หรือ Rak Baan Home Service เป็นบริษัทที่ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม ดูแลรักษา เกี่ยวกับงานไฟฟ้า ประปา แอร์และอื่นๆ ภายในบ้านพักอาศัยที่อยู่ในบางเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย และการบริการที่ดี จากบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านงานช่างและมีใจรักในการให้บริการ
      ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์บ้าน (2564) หรือ Rak Baan Home Service ก่อตั้งในปี 2564 จากการรวมตัวของหุ้นส่วนในฐานะเจ้าของบ้านเช่นกัน และ มีความเข้าใจเป็นอย่างดี เวลาบ้านพักอาศัยมีปัญหาต่างๆเจ้าของบ้านมีความกังวลเพราะไม่มั่นใจว่าจะได้ช่างที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย และ บริการที่ดี ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เพราะทาง Rak Baan Home Service จะให้บริการงานซ่อมแซม แก้ไขต่างๆเพื่อให้บ้านลูกค้าทุกท่านน่าอยู่ตลอดไป


พันธกิจในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์บ้าน (2564)


เข้าใจ ใส่ใจ ดูแล คือ คติประจำตัวของห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์บ้าน (2564) หรือ Rak Baan Home Service ซึ่งเราจะเป็นบริษัทที่ (เข้าใจ) ความต้องการของลูกค้าทางด้านงานซ่อมแซมดูแลรักษาอุปกรณ์ของใช้ทั่วไปภายในบ้านพักอาศัย และ (ใส่ใจ) ให้บริการที่เป็นเลิศ ด้วยการ (ดูแล) ที่เปรียบเสมือนบ้านของตัวเอง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์บ้าน (2564) หรือ Rak Baan Home Service มีจุดมุ่งหมายที่ให้บริการโดยใช้มาตรฐานด้าน ความสะอาด ปลอดภัย และบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีแนวคิดที่ให้พนักงานของบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างนโยบายการดำเนินงานทางธุรกิจควบคู่ไปกับบรรยากาศการทำงานที่เป็นสุข และส่งมอบทัศนคติที่ดีในการให้บริการไปยังลูกค้าของบริษัท

พันธกิจ

Rak Baan Home Service

เข้าใจ

ความต้องการของลูกค้าทางด้านงานซ่อมแซมดูแลรักษาอุปกรณ์ของใช้ทั่วไปภายในบ้านพักอาศัย

พันธกิจ

Rak Baan Home Service

ใส่ใจ

ให้บริการที่เป็นเลิศ

ดูแล

เปรียบเสมือนบ้านของตัวเอง

ใส่ใจ

ให้บริการที่เป็นเลิศ


ทีมงาน
ผลงาน

งานไฟฟ้า
งานแอร์
งานระบบปั๊มและระบบประปา
หมวดเบ็ดเตล็ด
งานติดตั้ง
งานสำรวจและประเมินราคาติดต่อเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักษ์บ้าน(2564)
351/3 หมู่ 5 ตำบล ยางเนิ้ง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140
www.rak-baan.com
rakbaan2564@gmail.com
065 4168668
รักษ์บ้าน โฮมเซอร์วิส
rak_baan_home_service2564
0654168668