งานไฟฟ้า


หมวดหมู่ ราคา รายละเอียดการให้บริการ หมายเหตุ
งานไฟฟ้า (ซ่อม,เปลี่ยน )
     -เบรคเกอร์ทริป 500 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ตัดต่อ และเดินสายไฟใหม่ ,รื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่
     -สายไฟขาดชำรุด 500 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ตัดต่อ และเดินสายไฟใหม่ ,รื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่
     -เดินสายไฟ (ไม่รวมวัสดุ ) 550 - ติดตั้งเดินสายไฟ ต่อจุด (ไม่รวมวัสดุอุปกรณ์)
     -เปลี่ยนปลั๊กไฟ (ต่อ1 จุด) 500 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไข และเดินสายไฟใหม่ ,รื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่
     -เพิ่มปลั๊กไฟ (ต่อ1 จุด) 500 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไข และเดินสายไฟใหม่ ,รื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่
     -เปลี่ยนสวิตซ์ไฟ (ต่อ1 จุด) 500 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไข และเดินสายไฟใหม่ ,ตัวสวิตซ์ตามจุด
     -เพิ่มสวิตซ์ไฟ (ต่อ1 จุด) 500 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไข และเดินสายไฟใหม่ ,ตัวสวิตซ์ตามจุด
     -เปลี่ยนหลอดไฟ (ความสูงไม่เกิน 3 เมตร ) 300 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟตามอาการเสีย
     -เปลี่ยนโคมไฟดาวไลท์ (ต่อ1จุด) 500 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟตามอาการเสีย
     -เปลี่ยนโคมไฟระย้า(ต่อ1จุด) 1,200 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไขเปลี่ยนหลอดไฟตามอาการเสีย
     -สวิตซ์ไฟกดไม่ติด 400 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไข และเดินสายไฟใหม่ ,ตัวสวิตซ์ตามจุด
     -เต้าปลั๊กไฟไม่ทำงาน 400 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไข และเดินสายไฟใหม่ ,รื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่
     -หลอดไฟติดๆดับๆ 300 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไข และเดินสายไฟใหม่ ,รื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่
     -งานเช็คระบบไฟรั่ว,ไฟตัด,ไฟดูด,ไฟซ๊อต 900 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไข และเดินสายไฟใหม่ ,รื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่
     -กริ่งหน้าบ้าน 650 - บริการตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แก้ไข และเดินสายไฟใหม่ ,รื้อถอนพร้อมติดตั้งใหม่