งานแอร์


หมวดหมู่ ราคา รายละเอียดการให้บริการ หมายเหตุ
งานแอร์ (งานล้าง,ซ่อม,เปลี่ยน )
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000-24000 BTU.(แบบติดผนัง) 700 - รายละเอียดการล้างแอร์ คอยล์เย็น (Evaporator)
คอยล์เย็น (Evaporator)
ล้างทำความสะอาดฟินคอยล์ด้วยเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูง
ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ด้วยเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูง
ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ( Filter)
ดูดและทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย Blower
ตรวจเช็คความสะอาดตัวเครื่อง
คอยล์ร้อน (Condensing )
ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ Blower
ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศ
ตรวจวัดแรงดันของระบบน้ำยา

ค่าบริการนี้สำหรับล้างแอร์แบบธรรมดาเท่านั้น
(ไม่ครอบคลุมการลงน้ำยาขจัดคราบหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ
กรณีช่างทำการตรวจเช็คแล้ว แอร์ของลูกค้ามีคราบสกปรกฝัง
ลึกหรือตัน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้น้ำยาขจัดคราบสกปรก
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24001-36000 BTU.(แบบติดผนัง) 1,000 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36001-48000 BTU.(แบบติดผนัง) 1,200 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000-24000 BTU.(แบบแขวน) 700 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24001-36000 BTU.(แบบแขวน) 1,000 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36001-48000 BTU.(แบบแขวน) 1,200 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000-24000 BTU.(แบบตู้ตั้ง) 700 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24001-36000 BTU.(แบบตู้ตั้ง) 1,000 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36001-48000 BTU.(แบบตู้ตั้ง) 1,200 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000-24000 BTU.(แบบ 4 ทิศทาง) 1,500 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24001-36000 BTU.(แบบ 4 ทิศทาง) 2,000 -
     -งานล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36001-48000 BTU.(แบบ 4 ทิศทาง) 2,500 -
     -เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน (ไม่รวมอะไหล่) 500 - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า น้ำยาแอร์
     -เครื่องปรับอากาศไม่มีความเย็น (ไม่รวมอะไหล่) 500 - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า น้ำยาแอร์
     -เช็คระบบน้ำยารั่วซึม (ไม่รวมอะไหล่) 500 - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า น้ำยาแอร์
     -เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน 1,500 - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ เปลี่ยนอะไหล่
     -เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอลย์เย็น 1,500 - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ เปลี่ยนอะไหล่
     -งานรื้อแอร์ 800 - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ตัดกระแสไฟฟ้าและเก็บระบบน้ำยา