งานติดตั้ง


หมวดหมู่ ราคา รายละเอียดการให้บริการ หมายเหตุ
งานไฟฟ้า
     -งานติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ 500 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งโคมไฟผนัง 500 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งโคมไฟระย้า 1,200 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งเพิ่มจุดปลั๊กไฟ 500 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น 1,800 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งเครื่องซักผ้า 1,500 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งพัดลมแขวนผนัง 1,000 - ราคา/1 จุด
     -งานตั้งพัดลมแบบโคจร 1,000 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 1,000 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 1,000 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งฮูดดูดควัน 1,500 - ราคา/1 จุด
งานประปา
     -งานติดตั้งปั๊มน้ำ 2,000 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 1,200 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งแทงค์น้ำ 1,500 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งเพิ่มจุดก๊อกน้ำ 500 - ราคา/1 จุด
     -ติดตั้งโถปัสสาวะชาย 1,350 -
     -ติดตั้งซักโครก 1,550 - ราคา/1 จุด
งานสุขภัณฑ์
     -งานติดตั้งซักโครก 1,550 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งโถปัสสาวะ 1,350 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งอ่างล้างหน้า 1,350 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งชุดฝักบัว 350 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งสายฉีดชำระ 350 - ราคา/1 จุด
     -งานติดตั้งราวผยุงตัว 1,000 -