งานสำรวจและประเมินราคา


หมวดหมู่ ราคา รายละเอียดการให้บริการ หมายเหตุ
งานประเมินไฟฟ้า
     -ประเมินไฟฟ้า 500 - สำรวจพื้นที่หน้างานและคำนวนค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงดำเนินการ ค่าแรงดำเนินการและค่าวัสดุอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้
งานประเมินประปา
     -ประเมินประปา 500 - สำรวจพื้นที่หน้างานและคำนวนค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงดำเนินการ ค่าแรงดำเนินการและค่าวัสดุอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้
งานประเมินแอร์
     -ประเมินแอร์ 500 - สำรวจพื้นที่หน้างานและคำนวนค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงดำเนินการ ค่าแรงดำเนินการและค่าวัสดุอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้
งานประเมินปั้มน้ำและประปา
     -ประเมินระบบปั๊มน้ำและประปา 500 - สำรวจพื้นที่หน้างานและคำนวนค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงดำเนินการ ค่าแรงดำเนินการและค่าวัสดุอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้
งานประเมินติดตั้ง
     -ประเมินงานติดตั้ง 500 - สำรวจพื้นที่หน้างานและคำนวนค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงดำเนินการ ค่าแรงดำเนินการและค่าวัสดุอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลือกใช้